Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Evästeiden käyttö Espoon Allastekniikan verkkosivuilla

Käytämme www.allastekniikka.fi sivustolla Google Analytics-palvelua kävijäseurantaan.

Voit lukea miten Google käyttää kerättyä dataa osoitteessa www.google.com/intl/fi/policies/privacy/partners

Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävä selaimen lisäosan. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

Lisäksi voit poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista, ohjeet löydät selainkohtaisesta oppaasta.

Kolmannen osapuolen evästeet

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Emme vastaa kolmannen osapuolen evästeistä

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tapex Oy (Aputoiminimi: Espoon Allastekniikka), Y-tunnus: 0706961-7
Kilonkallio 5 A, 02610 Espoo

2. Yhteydenotto rekisteriä koskevissa asioissa

allastekniikka@allastekniikka.fi
marianna.kopiloff@tapex.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakas-, ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeusperuste tietojen käsittelylle on

  • Henkilön suostumus (vapaaehtoinen ja tietoinen)
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)
  • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin

  • Henkilön yhteydenottopyyntöön vastaaminen
  • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoito
  • Laskutus

Rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tarkoitukset (tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen ja markkinointi)

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön yhteydenottolomakkeella antamat tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista ja asiakastapaamisista. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisteristä.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaiselle rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Scroll to Top